by KT. Admin

Share

by KT. Admin

Share

english camp

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
English Day Camp 2022

วันจันทร์ ที่ 8 เดือนสิงหาคม 2565
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
English Day Camp 2022
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
โรงเรียนปากคลองมอญ
โรงเรียนวัดบัวโรย
โรงเรียนละมูลรอดศิริ
และโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
english camp