กิจกรรมชุมนุมของนักเรียนที่ดำเนินการทำน้ำยาล้างจานจากการนำมะนาวมาเป็นส่วนประกอบ  เนื่องจากการดำเนินโครงการตามรายเท่าพ่อสานต่อความพอเพียงและการทำกิจกรรมของนักเรียนในชุมนุมพอเพียงอย่างพ่อโดยมีครูธีรพงษ์  พันธิรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบ