เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา2023-07-13T11:01:25+07:00
1310, 2023

ร่วมแสดงความยินดี กับนางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

By |ตุลาคม 13th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1310, 2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

By |ตุลาคม 13th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

910, 2023

มอบทุนอุดหนุนนักเรียน ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

By |ตุลาคม 9th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

910, 2023

แสดงความยินดีกับ นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์ รองผู้อำนวนการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ในโอกาสการไปดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียน”

By |ตุลาคม 9th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

910, 2023

มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ

By |ตุลาคม 9th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

410, 2023

กิจกรรม “106 ปี ธงไตรรงค์ ธงประจำชาติไทย”

By |ตุลาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2709, 2023

แนะแนวการเรียนต่อจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ

By |กันยายน 27th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2709, 2023

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

By |กันยายน 27th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2209, 2023

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ (B.T.Ad.) จัดกิจกรรมบริการการส่งเสริมอาชีพ

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2209, 2023

การประเมินผลการปฏิงานตามรูปแบบการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครู ในอันดับ คศ.1

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2209, 2023

นำเสนอโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2209, 2023

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2209, 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะรายวิชาการงานอาชีพและรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2209, 2023

ศึกษาดูงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2209, 2023

การทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งประจำเดือนกันยายน

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

3008, 2023

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ

By |สิงหาคม 30th, 2023|Categories: การจัดการเรียนการสอน|

3008, 2023

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และมอบทุนการศึกษา

By |สิงหาคม 30th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2508, 2023

การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม

By |สิงหาคม 25th, 2023|Categories: การจัดการเรียนการสอน|

2408, 2023

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง

By |สิงหาคม 24th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1608, 2023

การทำน้ำยาล้างจานจากมะนาวในสวนของพ่อ

By |สิงหาคม 16th, 2023|Categories: การจัดการเรียนการสอน|

กิจกรรมชุมนุมของนักเรียนที่ดำเนินการทำน้ำยาล้างจานจากการนำมะนาวมาเป็นส่วนประกอบ  เนื่องจากการดำเนินโครงการตามรายเท่าพ่อสานต่อความพอเพียงและการทำกิจกรรมของนักเรียนในชุมนุมพอเพียงอย่างพ่อโดยมีครูธีรพงษ์  พันธิรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบ

1608, 2023

การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

By |สิงหาคม 16th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

1208, 2023

ประธานสภานักเรียนวางพานพุ่มสักการะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

By |สิงหาคม 12th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

908, 2023

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

By |สิงหาคม 9th, 2023|Categories: OIT2566|

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี

908, 2023

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

By |สิงหาคม 9th, 2023|Categories: เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ|

908, 2023

บรรยากาศการนิเทศการเรียนการสอน

By |สิงหาคม 9th, 2023|Categories: การจัดการเรียนการสอน|

908, 2023

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

By |สิงหาคม 9th, 2023|Categories: OIT2566|

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของหน่วยงาน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

808, 2023

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

By |สิงหาคม 8th, 2023|Categories: OIT2566|

คู่มือการบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย บันทึกการเข้ารับการอบรมครูและบุคคลากร

808, 2023

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

By |สิงหาคม 8th, 2023|Categories: OIT2566|

สรุปความพอใจการใช้สถานีอนามัย สรุปความพึงพอใจการใช้แหล่งเรียนรู้ ความพึงพอใจการใช้ห้องสมุด ความพึงพอใจการใช้ห้องพยาบาล

808, 2023

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

By |สิงหาคม 8th, 2023|Categories: OIT2566|

สถิติการใช้สถานีอนามัยโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สถิติการใช้ห้องสมุดโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สถิติการใช้ห้องพยาบาลโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

708, 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เรื่อง เพศวิถี

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

ร่วมกิจกรรม ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาเจ้าสุทธิดา ฯ

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: OIT2566|

คู่มือบริหารวิชาการโรงเรียนวัดศรัวารีน้อย คู่มือบริหารงบประมาณโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย คู่มือบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย คู่มือบริหารทั่วไปโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการบริการที่ เอื้อต่อการเรียนรู้

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: OIT2566|

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมดนตรี-นาฏศิลป์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไข หมึกพิมพ์สำเนา

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

408, 2023

กิจกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสู่แนวทางการประกอบอาชีพและกิจกรรมการทำพรรณไม้แห้ง

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

408, 2023

ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

408, 2023

โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

408, 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาในโรงเรียน”

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ|

408, 2023

รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 20 ปี

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

“อนุรักษ์อักษรา รู้คุณค่าวรรณคดีแห่งกวีสี่แผ่นดิน”

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

นิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ เรื่อง “เพศวิถี”

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

รับการนิเทศติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ฯ ประจำปีการศึกษา 2566

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ|

408, 2023

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปีพุทธศักราช 2566

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: บทความ, ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

แห่ผ้าห่มพระประธานองค์หลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา วัดหัวคู้

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

308, 2023

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

By |สิงหาคม 3rd, 2023|Categories: OIT2566|

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551   พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

103, 2023

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ

By |มีนาคม 1st, 2023|Categories: การจัดการเรียนการสอน|

2202, 2023

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3

By |กุมภาพันธ์ 22nd, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2202, 2023

สอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ปี พ.ศ.2566

By |กุมภาพันธ์ 22nd, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

1502, 2023

งานบางเสาธงนิทรรศน์วิชาการ ครั้งที่ 4

By |กุมภาพันธ์ 15th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1002, 2023

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

By |กุมภาพันธ์ 10th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 นางนิภาพร ม่วงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 13 รายการ

602, 2023

การแข่งขันกีฬาภายใน W.S.N. Games ประจำปีการศึกษา 2565

By |กุมภาพันธ์ 6th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

602, 2023

การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รอง.ผอ.

By |กุมภาพันธ์ 6th, 2023|Categories: บทความ|

3001, 2023

เหรียญเงินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ

By |มกราคม 30th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2612, 2022

บรรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

By |ธันวาคม 26th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2612, 2022

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

By |ธันวาคม 26th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2612, 2022

ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

By |ธันวาคม 26th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

212, 2022

วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

By |ธันวาคม 2nd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

212, 2022

บริษัท ใส่ใจ กรุ๊ป จำกัด บริจาควิปโฟมทำความสะอาดมือ

By |ธันวาคม 2nd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

212, 2022

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2

By |ธันวาคม 2nd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

212, 2022

นำเสนอโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน

By |ธันวาคม 2nd, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

212, 2022

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบ ไอศกรีม

By |ธันวาคม 2nd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

212, 2022

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

By |ธันวาคม 2nd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

510, 2022

มอบเกียรติบัตรครูแดร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

By |ตุลาคม 5th, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

510, 2022

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

By |ตุลาคม 5th, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

410, 2022

ความอนุเคราะห์เข้าบริการตัดแต่งทรงผมโดยโรงเรียนเสริมสวยอาจารย์สมบัติ(อ.ชาติ ปากน้ำ สมุทรปราการ)

By |ตุลาคม 4th, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

110, 2022

เยี่ยมชมวิทยาลัยและรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

By |ตุลาคม 1st, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2909, 2022

รางวัล คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม

By |กันยายน 29th, 2022|Categories: เผยแพร่ผลงาน|

2909, 2022

รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับดีเยี่ยม

By |กันยายน 29th, 2022|Categories: เผยแพร่ผลงาน|

2909, 2022

โรงเรียนขนาดใหญ่ต้นแบบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

By |กันยายน 29th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2309, 2022

ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

By |กันยายน 23rd, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2309, 2022

แนะแนวจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ – OBAC

By |กันยายน 23rd, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2209, 2022

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ประจำปีงบประมาณ 2565

By |กันยายน 22nd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2109, 2022

ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

By |กันยายน 21st, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2009, 2022

มอบเกียรติบัตรนักวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)

By |กันยายน 20th, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน, บทความ|

1609, 2022

ร่วมแรงร่วมใจเตรียมพร้อมสำหรับเปิดเรียนหลังน้ำท่วม

By |กันยายน 16th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1109, 2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล (WAC10)

By |กันยายน 11th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1009, 2022

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)

By |กันยายน 10th, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

909, 2022

การแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (B.T.Ad)

By |กันยายน 9th, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

709, 2022

การแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

By |กันยายน 7th, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

609, 2022

ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังนักเรียน สพป.สป. ๒

By |กันยายน 6th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

209, 2022

การนิเทศการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

By |กันยายน 2nd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

209, 2022

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย

By |กันยายน 2nd, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

209, 2022

การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By |กันยายน 2nd, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลผลงาน “การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลระดับเหรียญเงิน เด็กหญิงชญาณี สุกร เด็กชายวรศักดิ์ ส่งอิ่ม รางวัลระดับเหรียญทองแดง เด็กหญิงธัญรดา จันทร์หอม ครูผู้ฝึกสอน นางสาวจารุนันท์ คำยันต์ #โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา #โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

209, 2022

ศึกษาดูงานของโรงเรียนบ้านเมาะลาแต

By |กันยายน 2nd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

วัน พุธ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2565  โรงเรียนบ้านเมาะลาแต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  นำโดยนางนัยนา สยามพล ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสุภาพร เชาวแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 28 คน ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน หัวข้อ “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ของโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย #โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย #โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

109, 2022

โครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ

By |กันยายน 1st, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยได้เป็นเจ้าภาพเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

2508, 2022

กิจกรรมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

By |สิงหาคม 25th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารวมทั้งการพนัน สื่อ ลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกม สถานบันเทิง และปัจจัยเสี่ยงในระดับมัธยมศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง #มากกว่าความรู้ที่ให้คือความใส่ใจและความรัก #โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา #โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย #1ตำรวจ1โรงเรียน

2308, 2022

นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice)

By |สิงหาคม 23rd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากผลการดำเนินงานตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 เขตตรวจราชการที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณ ห้องประชุมสิมิลัน ชั้น 4 โรงแรมเบย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีซึ่งในครั้งนี้โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีรูปแบบ/วิธีการ/ผลการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เป็นเลิศ (Best Practice)ระดับคุณภาพ “ดีมาก”

2308, 2022

งาน “T-TECH GRAND OPENING TUK TUK EV”

By |สิงหาคม 23rd, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 งานแนะแนว โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 คน เข้าร่วมงาน " T-TECH GRAND OPENING TUK TUK EV " ซึ่งเป็นงานปริทรรศน์เปิดตัวและแสดงผลงานยานยนต์ไฟฟ้าตุ๊ก ตุ๊ก อีวี และการรับฟังการบรรยายการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(BDI) เพราะนอกห้องเรียนคือห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่

2308, 2022

นิเทศติดตามการจัดการเรียนประวัติศาสตร์

By |สิงหาคม 23rd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย รับการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง ในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาโดย นางสุทินี กรินทรากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาววิไลวรรณ เสาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

2208, 2022

ขยายผลการใช้คลังสื่อการเรียนรู้ Obec Content Center

By |สิงหาคม 22nd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการใช้คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER) โดยรับได้เกียรติจากท่านรองฯสมชัย นิยันตัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ

1808, 2022

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 65

By |สิงหาคม 18th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การโยนไข่ตกไม่แตก การวาดภาพระบายสี วาดภาพเหมือนนักวิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขันคิดเลขเร็ว และ การประกวดชุดรีไซเคิล เป็นต้น ทั้งนี้ระหว่างวันนักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ และรับของรางวัลมากมาย

1108, 2022

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์

By |สิงหาคม 11th, 2022|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

1108, 2022

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

By |สิงหาคม 11th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่ โดยมีการประกวดแข่งขันระบายสีระดับชั้นอนุบาล ระบายสีบัตรอวยพรวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 การเขียนเรียงความเรื่อง "แม่ของฉัน" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ การแต่งคำประพันธ์ กลอน 8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทั้งนี้โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปกครองที่ได้รับคัดเลือกเป็น "แม่ดีเด่น" ในแต่ละระดับชั้น

1008, 2022

นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตาม Time line การขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

By |สิงหาคม 10th, 2022|Categories: เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ|

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ ดร.วิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้า นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตาม Time line การขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

808, 2022

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp 2022

By |สิงหาคม 8th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp 2022 วันจันทร์ ที่ 8 เดือนสิงหาคม 2565 นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp 2022 โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ โรงเรียนปากคลองมอญ โรงเรียนวัดบัวโรย โรงเรียนละมูลรอดศิริ และโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

808, 2022

อบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (CHA-CHING)

By |สิงหาคม 8th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

การจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก วันอาทิตย์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม 2565 คณะครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (CHA-CHING) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ทางโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ขอบขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและคณะวิทยากร จากโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงที่ให้การต้อนรับและดำเนินการจัดการอบรมในวันนี้เป็นอย่างสูง

2406, 2022

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2565

By |มิถุนายน 24th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1506, 2022

รับการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

By |มิถุนายน 15th, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

206, 2022

การเลือกตั้ง ประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

By |มิถุนายน 2nd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

206, 2022

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

By |มิถุนายน 2nd, 2022|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

503, 2022

อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

By |มีนาคม 5th, 2022|Categories: บทความ|