by KT. Admin

Share

by KT. Admin

Share

กิจกรรมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565
เพื่อดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารวมทั้งการพนัน สื่อ ลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกม
สถานบันเทิง และปัจจัยเสี่ยงในระดับมัธยมศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง
#มากกว่าความรู้ที่ให้คือความใส่ใจและความรัก
#โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา
#โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
#1ตำรวจ1โรงเรียน

  • 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  • 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  • 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  • 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  • 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  • 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  • 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  • 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  • 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน