ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

*************************************************************************************************************************

เพื่อสิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของท่าน กรุณาระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โดยส่งข้อร้องเรียนไปยัง E-MAIL NIPAPOR.MUA@OBEC.MOE.GO.TH นางนิภาพร ม่วงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย โทร 081-0575567

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โปรดใส่ข้อความ