by KT. Admin

Share

by KT. Admin

Share

ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566
นางนิภาพร ม่วงกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
ที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี
จำนวนทั้งสิ้น 13 รายการ