by KT. Admin

Share

by KT. Admin

Share

ผู้อำนวยการนิภาพร

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2565
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การโยนไข่ตกไม่แตก การวาดภาพระบายสี วาดภาพเหมือนนักวิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขันคิดเลขเร็ว และ การประกวดชุดรีไซเคิล เป็นต้น ทั้งนี้ระหว่างวันนักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ และรับของรางวัลมากมาย